İş Güvenliği Politikamız

T.C. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği yasalarına ve mevzuatlarına uygun olarak, tüm çalışanların sağlık, güvenlik, çalışma ortamı açısından çalışılabilir bir iş ortamında olmalarını temin için oluşturulmuştur.

Bu politika gereklerinin yerine getirilebilmesi, hedef ve taahhütlerin başarılabilmesi Genel Müdür’den en alt birim çalışanına kadar katılımla mümkün olacaktır.

HANDAR;

* Sistemli ve güvenli bir iş ortamı oluşturarak, devamlılığını sağlar,

* Tüm çalışanların,çalışma alanlarında güvenliğinin sağlanması ve sağlıklarını riske sokmamaları için gerekli bilgi, ortam, eğitim, yol göstermelerin yapıldığından emin olur,

* Kazaların ve kazalara yol açabilecek muhtemel risk noktalarını tespit ederek, bunların önüne geçebilmek için düzeltici faaliyetleri yerine getirir,

* Çalışma Bakanlığı Mevzuatları içinde yer alan İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları Hakkında Tüzük içerisinde belirtilen gerekleri yerine getirir,

* Bu politikanın uygun zaman aralıklarında ya da gerektiğinde gözden geçirileceğini beyan eder.

Working since 1995

HANDAR INDUSTRY

Hit enter to search or ESC to close